Số điện thoại

ABN 80 626 694 344

ACN 626 694 344

Địa chỉ

32 Bindi Avenue, Tarneit 3029

Melbourne, Victoria, Australia

Đặt lịch trực tiếp

wave

Chúng mình mong muốn mọi sự hợp tác đều nhanh gọn, không rườm ra.

Vì vậy, hãy cứ đặt lịch Zoom 30 phút và chúng mình sẽ trao đổi xem các thực hợp tác ra sao.

Liên hệ

wave

Australia Office

wave

32 Bindi Avenue, Tarneit 3029, VIC, Australia
Mobile (+61) 433 362 506
Email: [email protected]

Vietnam Office

wave

80/10 Cao Thang St, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mobile (+84) 796 250 190
Email: [email protected]