Loading…

Lê Chơn Nhựt Bình

Giảng Viên - Lập Trình Viên - Người Khởi Nghiệp

Liên Hệ Hợp Tác

 

Đối tác nói gì khi hợp tác với anh Lê Chơn Nhựt Bình

Anh Huỳnh Dũng Trí - Founder của website Công Thức Vật Lý đang được sử dụng bới hàng trăm ngàn học sinh

Hợp TácAnh Nhựt Bình và công ty Be Ready đã và đang hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Lê Chơn Nhựt Bình - Hành Trình Từ Sinh Viên Thành Giảng Viên

-- Đối Tác --

“Mình khởi nghiệp nhưng chưa biết sẽ xây dựng đội ngũ IT ra sao, nhờ Be Ready Education, mình đã có website và trang Facebook được quản trị rất hiệu quả”

Chị Lê Thảo Nguyên

Founder Doliherb - Relive
Mang công nghệ và giáo dục đến với doanh nghiệp của bạn
Hợp Tác với Bình

Nhà Tài Trợ